O firmie

Elektromechanika Dźwigowa Elmed s.c. z siedzibą w Tychach powstała w 1990 roku.

Można powiedzieć, że 32 lat to wiele  czasu i sporo się wydarzyło w tym okresie. Naszą działalność rozpoczynaliśmy od konserwacji najprostszych dźwigów krajowych. Obecnie konserwujemy, naprawiamy, odnawiamy i montujemy dźwigi renomowanych krajowych i europejskih producentów.

Proponujemy technologię kompleksowej modernizacji, typowych dźwigów osobowych. Proces remontu i modernizacji dźwigu wg tej technologii prowadzi do zdecydowanego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa jego użytkowania. Proponujemy właścicielom dźwigów przeglądy urządzeń w celu wskazania istniejących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami. W zależności od oceny ogólnego stanu technicznego dźwigu jego właściciel może wtedy dokonać wyboru między zalecaną modernizacją kompleksową czy nawet wymianą dźwigu a rozłożoną w czasie modernizacją etapową.

Plany na najbliższą przyszłość? Nieustanny rozwój oraz podnoszenie zakresu i poziomu usług. Chcielibyśmy mieć jak największy udział w satysfakcji Klientów oraz kształtowaniu nowoczesnego i przyjaznego człowiekowi otoczenia.